Auteursrechten
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze en/of door welk ander medium dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur. Deze uitgave is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Noch de auteur, nog de uitgever stelt zich echter aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden in deze uitgave.

Het is niet toegestaan het luisterboek te verspreiden en/of te verkopen op cd, via internet of enig ander analoog of digitaal medium. Misbruik is strafbaar. Elke download is op unieke wijze gepersonaliseerd en bevat informatie over de klant, waardoor eventueel misbruik traceerbaar is.

ALGEMENE VOORWAARDEN LUISTERBOEK VERKOOP JEANNE ROELAND

Inleiding
In deze voorwaarden lees je welke regels gelden voor het kopen een luisterboek op de website http://www.jeanneroeland.nl.

Lees deze voorwaarden dan ook goed door. Heb je er vragen over? Stel ze gerust via mail@jeanneroeland.nl.

1. Wie is wie?
Als je in deze verklaring ‘jij’, ‘je’, ‘klant’ of ‘jou(w)’ leest, bedoelen we jou als koper van het luisterboek van Jeanne Roeland.

Lees je ‘Jeanne Roeland, ‘we’ ‘ons’ of ‘onze’ dan bedoelen we “Jeanne Roeland” als handelsnaam Jeanne Roeland Advies en Coaching ingeschreven onder kamer van koophandelnummer 67217036, gevestigd aan de Croesestraat 12, 3522AE te Utrecht.

2. De overeenkomst: hoe komt die tot stand en wanneer gelden deze voorwaarden?
De algemene voorwaarden gelden als je een bestelling plaatst op onze website en akkoord gaat met deze voorwaarden. De algemene voorwaarden kan je op de website lezen voordat je een bestelling plaatst.

Door het plaatsen van een bestelling komt de koopovereenkomst tot stand en gelden de algemene voorwaarden. Hierdoor ontstaat enerzijds een betaalverplichting en anderzijds een leververplichting. Is een bepaald onderdeel van deze algemene voorwaarden niet meer geldig? Bijvoorbeeld doordat de wet is veranderd of doordat dit onderdeel is vernietigd. Dan blijft de rest van de algemene voorwaarden wel geldig.

3. Tot hoe lang kan ik mij bedenken en het luisterboek retourneren?
Voor luisterboeken geldt vanwege de kopieermogelijkheid geen bedenktijd. Hiervoor heb je tijdens het bestelproces uitdrukkelijk mee ingestemd en heb je hierdoor afstand gedaan van je recht op herroeping.

4. Wat zijn de prijzen?
Ik communiceer de prijs en aanbiedingen op mijn website. De prijzen zijn altijd inclusief btw.

5. Hoe werkt de bezorging?
Ik doe mijn uiterste best zo spoedig mogelijk na de bestelling jouw luisterboek te versturen via de mail. Incidenteel kan het voorkomen dat dit wat langer duurt, bijvoorbeeld in een vakantieperiode of doordat ik als zelfstandige werk, moeder ben en therapie volg en hierdoor je bestelling er wat langer over doet. Ik zal hier transparant over zijn en tijdig over communiceren, zodat je weet waar je aan toe bent en hoe lang de levering kan duren.

8. Wat kan je doen als je klachten hebt of ontevreden bent?
Ik doe mijn uiterste best te zorgen dat je tevreden over je bestelling en blijft. Ik sta ervoor dat je luisterboek voldoet aan de kwaliteit.

Heel soms komt het voor dat er iets misgaat. Ben je ontevreden over je bestelling, dan hoor ik dat graag zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontdekking. Stuur mij dan een bericht naar mail@jeanneroeland.nl. Ik zal dan zo spoedig mogelijk reageren en met je zoeken naar een oplossing.

9. Geschillen: wat doen we als we er samen niet uitkomen?
Als we een geschil hebben, doen we ons best samen met jou tot een oplossing te komen. Lukt dat niet, dan leggen we ons geschil voor aan de bevoegde rechter. Hiervoor geldt het Nederlandse recht.

Afsluiting
Ik hoop dat deze algemene voorwaarden duidelijk en begrijpelijk zijn. Heb je nog vragen? Stel ze gerust via mail@jeanneroeland.nl

Deze algemene voorwaarden zijn opgemaakt op 25 oktober 2022.

Blog at WordPress.com.

%d bloggers liken dit: