Site pictogram Jeanne Roeland

Tarieven en vergoeding


Neem vrijblijvend contact met mij op voor vragen en kennismaking op mail@jeanneroeland.nl

Adviesconsult/Coaching particulieren

€125 per sessie (incl. BTW). Hier komen dus geen extra kosten bij. De sessie duurt een uur. Jij bepaalt hoeveel en hoe vaak je sessies wilt.

Inbegrepen bij coaching

Tussen sessies door is er altijd ruimte voor overleg en korte vragen via mail-telefoon-whatsapp, dit is bij de kosten van de sessie inbegrepen.

Advies | Lezing | Coaching bedrijven

€135 euro per sessie voor bedrijven (excl. BTW). Voor bedrijven kan een inschatting van het aantal sessies gemaakt worden met een offerte.

Vergoeding van kosten

Als particulier kan je op zes manieren kosten voor een coachtraject (gedeeltelijk) vergoed krijgen, zie hieronder.

Via het UWV
Als je een uitkering ontvangt, dan kun je bij de uitkeringsinstantie (UWV) informeren naar de beschikbare budget ten behoeve van je herstel en reintegratie. Je kunt met je UWV een Individuele Reintegratie Overeenkomst sluiten. Daarmee stelt het UWV een budget aan je beschikbaar waarmee je je coachingstraject geheel of gedeeltelijk kunt betalen. Kijk voor meer informatie op de site van het UWV.

Via de ziektekosten
Coaching valt niet onder primaire ziektekosten en wordt daardoor niet altijd (geheel) vergoed. Sommige verzekerings-maatschappijen erkennen wel de resultaten van effectieve coaching en worden vergoed in de aanvullende verzekeringspakketten. Bij je ziektekostenverzekeraar kan je de mogelijkheden navragen.

Via je werkgever
Vaak reserveert een werkgever een opleidingsbudget per medewerker. In het algemeen zijn de kosten van een cursus vele malen hoger dan die van een coachtraject. Bovendien wordt een coachtraject als veel effectiever ervaren. Informeer bij je werkgever, leidinggevende of personeelszaken.

Via PersoonsGebonden Budget
Mensen met een persoonsgebonden budget kunnen deze kosten via het PGB vergoed krijgen. Voor meer informatie en de voorwaarden voor een PGB kun je terecht op de site van de belangenvereniging Per Saldo PGB.

Via de Arbo-dienst van je bedrijf
Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid om kosten te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter.  Bijv. in het kader van burn-out preventie en voorkoming van langdurig ziekteverzuim. Hierbij dien je contact op te nemen met de bedrijfsarts of de Arbodienst.

Via de belasting
Wanneer je als particulier de kosten zelf betaalt, dan kan je de BTW als scholingskosten aftrekken. Dit geldt voor particulieren, werkgevers en zelfstandig ondernemers. je kan 30% tot 50% terug krijgen van de belastingdienst bij de aangifte van inkomstenbelasting. Het doel van het traject moet dan wel gericht zijn op verandering van positie of op het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de belastingdienst.

Let op! Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Mobiele versie afsluiten