• Opdracht PR campagne ‘Verder kijken dan de buitenkant’ Bekendheid & Begrip voor NAH, Windesheim Flevoland. Volg het project op twitter: @verderkijkennah of kijk op de website voor meer informatie: www.nah-zorgopmaat.nl

 

  • Implementatie ‘Verder kijken dan de buitenkant’ in opdracht van Windesheim Flevoland in samenwerking met patiëntenvereniging Hersenletsel.nl in twee pilot regio’s.

 

 

  • In opdracht van het ministerie van VWS en in samenwerking met Vanuit Autisme Bekeken invulling gegeven aan een crowsourced website voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel: www.watvindik.nl/hersenletsel.

 

  • In samenwerking met JouwOmgeving, de Hersenstichting en Hersenz meegewerkt aan een digitaal platform voor jonge mensen met niet-aangeboren hersenletsel.