Lid van de Toetsingscommissie Centrum Chronisch Ziek en Werk, training ervaringsdeskundigheid

In samenwerking met Jouw Omgeving, de Hersenstichting en Hersenz meegewerkt aan een digitaal platform voor jonge mensen met niet-aangeboren hersenletsel

In opdracht van het ministerie van VWS en in samenwerking met Vanuit Autisme Bekeken invulling gegeven aan een crowsourced website voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel: www.wegwijzer-hersenletsel.nl

Implementatie ‘Verder kijken dan de buitenkant’ in opdracht van Windesheim Flevoland in samenwerking met patiëntenvereniging Hersenletsel.nl in twee pilot regio’s; Limburg en Zuid Holland-Zuid.

Handboek ambassadeurs NAH, Opdracht PR campagne ‘Verder kijken dan de buitenkant’ Bekendheid & Begrip voor NAH, Windesheim

Blog at WordPress.com.

%d bloggers liken dit: